Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Forsman, Sanna"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Model-Based Management 

      Bilund, Senni; Forsman, Sanna (2013)
      Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustutkimus, joka selventää lukijalle mitä tarkoittaa käsite Model-Based Management (MBM). Työssä tarkastellaan keskeisiä suuntauksia, joihin MBM pohjautuu. Lisäksi tutkitaan miksi MBM on ...