Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Haakana, Olli"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Pienaurinkovoimalan taloudellinen kannattavuus 

      Haakana, Olli (2016)
      Tässä kandidaatintyössä on tutkittu pienaurinkovoimalan taloudellista kannattavuutta. Vii-meisen kymmenen vuoden aikana aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat laskeneet merkit-tävästi ja ihmisten kiinnostus pientuotantoon ...