Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Haapala, Teemu"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Mikromuovin poistaminen vedestä 

      Haapala, Teemu (2020)
      Tämän kandidaatintyön teoriaosan tavoitteena oli selvittää mahdollisia erotusmenetelmiä mikromuovin poistamiseen vedestä. Monilla nykyaikaisilla vedenpuhdistusmenetelmillä pystytään erottamaan yli 95 prosenttia käsiteltävän ...