Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Jaakkola, Mika"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Brexitin vaikutukset Suomen osakemarkkinoihin 

      Jaakkola, Mika (2016)
      Tutkimusta poliittisen riskin vaikutuksista osakemarkkinoihin sen nykyisessä muodossa on tehty hyvin vähän ja aiempi tutkimus on keskittynyt tutkimaan lähinnä sitä, mitkä tekijät vaikuttavat osakemarkkinoihin erityyppisillä ...