Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Jalava, Marianna"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Sidosryhmien kartoitus ja sidosryhmäsuhteiden hallinta 

      Jalava, Marianna (2017)
      Työn tavoitteena on luoda vaiheittain etenevä prosessi, jonka avulla yritys kykenee kartoittamaan sidosryhmänsä ja pystyy valitsemaan oikean keinon hallita toimintansa kannalta keskeisiä sidosryhmiä. Työ on tehty pääasiallisesti ...