Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Kaartinen, Daniel"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Sovellus pystysuoran lämmönvaihtimen karkeaan mitoitukseen 

      Kaartinen, Daniel (2017)
      Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tehdä pystysuoralle lämmönvaihtimelle sovellus karkeaa mitoitusta varten, joka minimoi höyrystimen lämmönvaihdinputkien massan optimoimalla virtauskanavat, putkien lukumäärät ja niiden ...