Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Laakkonen, Roosa"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Toimitusriskien hallinta toimittajasuhteissa 

      Laakkonen, Roosa (2017)
      Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia ostajan ja toimittajan välistä suhdetta, toimitusriskejä ja riskienhallintaa. Tutkielma pyrkii kattavaan yleiskuvaan toimittajasuhteesta ja toimitusriskin käsitteestä. ...