Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Laakso, Minna"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Sisäpiirikaupankäynnin motiivit ja vaikutukset 

      Laakso, Minna (2013)
      Tutkimuksessa tarkastellaan sisäpiirikaupankäyntiä, sen syitä ja siihen johtavia motiiveja, sisäpiirikaupankäyntiä rajoittavan lainsäädännön vaikutuksia, sisäpiirikaupankäynnin havaitsemiskeinoja sekä sisäpiirikaupankäynnin ...