Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Maasalo, Tuomas"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Suomalaisten yritysten johtamistyön kehittyminen viime vuosikymmeninä 

      Maasalo, Tuomas; Pänkäläinen, Heikki (2008)
      Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää suomalaisten yritysten johtamistyön kehittymistä viime vuosikymmeninä. Työssä käsitellään johtamistyötä 1950-luvulta 2000-luvulle. Työssä on vertailtu myös suomalaista ...