Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Majuri, Jonne"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Varastopalveluiden ulkoistaminen 

      Lehikoinen, Joona; Majuri, Jonne (2012)
      Ulkoistamisella tarkoitetaan palveluiden ostamista niitä tarjoavilta palveluntarjoajilta. Ulkoistaminen on nykyään ilmiö, joka on muodostunut globaaliksi trendiksi, ja sen käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa, sillä ...