Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Paananen, Nikoteemu"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Teollisuusrobotin käyttö hitsauskokoonpanon mittauksissa 

      Paananen, Nikoteemu (2020)
      Tämä kandidaatintyö perehtyy robottihitsauksessa käytettyihin mittausmenetelmiin osana DigRob- projektia, jonka tavoitteena on luoda menetelmät ja järjestelmät, joilla automatisoitu robottihitsaus olisi kannattavaa myös ...