Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Rahikainen, Jarkko"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Pyörivän prosessilaitteen rakenteen kehitystyö 

      Rahikainen, Jarkko (2013)
      Työssä tutkittiin uusia rakennevaihtoehtoja sellupesurille. Tutkimus oli luonteeltaan alustavaa ja tarkoituksena oli selvittää ideoitujen rakenteiden jatkokehityskelpoisuutta. Tutkimus suoritettiin FE-menetelää hyödyntäen.