Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Raiskio, Elisa"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Puhdistamolietteen pumppaus 

      Raiskio, Elisa (2019)
      Työn tavoitteena on vertailla eri pumppuvaihtoehtoja puhdistamolietteen pumppaamiseen. Tarkasteltava puhdistamoliete on kiintoainepitoisuudeltaan 20 – 30 massaprosenttista lietettä. Työssä käsitellään jätevedenpuhdistamon ...