Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Rajakangas, Miina"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Ympäristöystävällisyyden vaikutus yrityksen hankintastrategiaan 

      Rajakangas, Miina (2016)
      Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miksi yritykset haluavat hyödyntää ympäristöystävällistä hankintastrategiaa hankintatoimensa tukena. Ympäristöystävällisen hankintatoimen ja -strategian määrittelyn jälkeen tutkimuksen ...