Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Saarenmaa, Elli"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Asiakaskokemuksen muodostuminen ja sen elementit 

      Saarenmaa, Elli (2018)
      Työn tavoitteena on selvittää, mitä asiakaskokemuksella tarkoitetaan ja mistä se kokonaisuudessaan muodostuu. Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena ja pääasiallisina lähteinä käytetään asiakaskokemuksesta tehtyjä aikaisempia ...