Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Saarenpää, Sampo"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Sosiaaliset mediat sisäisessä viestinnässä 

      Saarenpää, Sampo; Lahti, Toni (2010)
      Tässä kandidaatintyössä käsitellään sosiaalista mediaa yritysten sisäisessä viestinnässä. Määritellään mitä sosiaalinen media on, tutkitaan sen käyttäjäryhmiä ja luokkia, tutustutaan Web 2.0 käsitteeseen, esitellään ...