Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Saarikoski, Inka"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Kvanttitietokone 

      Saarikoski, Inka (2019)
      Kandidaatintyön tavoite oli tutustua kvanttitietokoneeseen ja sen mahdollisiin sovelluskohteisiin etenkin optimoinnin parissa. Kandidaatintyössä kartoitettiin erilaisia kvanttitietokoneen toteutusmahdollisuuksia, kuten ...