Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Saarinen, Niko"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Miksi suurin osa yrityksistä on osakeyhtiöitä? 

      Saarinen, Niko (2015)
      Tutkimuksen tavoitteena oli yhtiölainsäädännön avulla yhtiömuotoja vertailemalla havaita yhtiömuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä ja selvittää, mitkä tekijät puoltavat osakeyhtiömuodon valintaa pk-yrittäjän näkökulmasta ...