Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Vaahersola, Olli"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Kelluva ydinenergia 

      Vaahersola, Olli (2019)
      Tässä kandidaatintyössä on tavoitteena käsitellä yleisesti kelluvan ydinvoiman konsepti ja käydä läpi kelluvissa ydinvoimaloissa käytettävää tekniikkaa. Lisäksi työssä pohditaan kelluvan ydinvoiman mahdollisia etuja, ...