Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Vainio, Amanda"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Baltian maiden sähkömarkkinat 

      Vainio, Amanda (2013)
      Tässä kandidaatintutkielmassa on tarkoituksena selvittää Baltian maiden sähkömarkkinoi- den kehittymistä ja avautumista kilpailulle. Baltian maiden sähkömarkkinoiden kehittymis- tä on vauhdittanut EU:n energiapolitiikka, ...