Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Vainio, Petteri"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista kalvotekniikalla 

      Vainio, Petteri (2019)
      Tässä kandidaatintyössä tarkoituksena on tutkia, voidaanko kalvotekniikkaa käyttää tehokkaasti hiilidioksidin talteenottoon savukaasuista. Energiantuotannosta aiheutuu valtava määrä hiilidioksidipäästöjä, ja päästörajoitusten ...