Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Vainio, Valtteri"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Big datan hyödyntäminen markkinoinnissa B2C-verkkokaupoissa 

      Vainio, Valtteri (2019)
      Tässä kandidaatintyössä tutkitaan miten B2C-verkkokaupat voivat hyödyntää big dataa markkinoinnissa. Työssä verkkokaupat jaetaan kahteen ryhmään: alustatalouden verkkokauppoihin ja perinteisiin verkkokauppoihin. Big ...