Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Waldén, Julia"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Innovaation edistäminen ketterässä ohjelmistokehityksessä 

      Waldén, Julia (2020)
      Tässä kandidaatintyössä tutkitaan, miten innovaatio toteutuu ketterässä ohjelmistokehityksessä. Työn tavoitteena on selvittää, kuinka ketterän kehityksen menetelmät edistävät tai estävät innovaatiota sekä pyrkiä löytämään ...