Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Warpenius, Janne"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Venäläisten yritysten kansainvälistyminen 

      Torvinen, Pekka; Warpenius, Janne (2009)
      Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää ja analysoida venäläisten yritysten kansainvälistymistä investointien näkökulmasta. Aihetta tutkittiin Venäjältä ulospäin suuntautuneiden investointien valossa. Kansainvälistymistä ...