Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ylä-Kujala, Antti"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Kustannusjohtaminen yritysverkostoissa 

      Ylä-Kujala, Antti; Neuvonen, Juuso (2012)
      Työn tavoitteena on tehdä tiivis katsaus yritysverkostojen kustannusjohtamiseen ja muodostaa ko-konaiskuva moderneissa yritysverkostoissa käytettävistä kustannusjohtamisen menetelmistä, mal-leista sekä niiden ominaispiirteistä ...