Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ylönen, Anniina"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Muutosvastarinnan syntysyyt – työntekijöiden näkökulma 

      Ylönen, Anniina (2015)
      Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan muutosvastarinnan syntysyitä työntekijöiden näkökulmasta. Tutkielmassa tuodaan esiin niitä seikkoja, jotka aiheuttavat tyytymättömyyttä muutostilanteissa ja ovat syinä ...