Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Zhang, Wen Wen"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Kotitalouksien sähkön pientuotanto 

      Zhang, Wen Wen (2013)
      Työssä tarkastellaan sähkön pientuotantoa, siitä syntyviä kustannuksia ja onko kyseistä sähköä kannattavaa myydä jakeluverkkoon. Kasvavan sähköntarpeen ja ympäristökysy-mysten takia uusiutuvien energialähteiden käyttö on ...