Selaus koulutusohjelman mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyötSchool of Energy Systems, Sähkötekniikka

  • 20 kV maakaapeleiden vianpaikannus 

   Karttunen, Harri (2020)
   Sähkönjakeluverkon laatuvaatimusten kiristyttyä vuoden 2013 sähkömarkkinalain uudistuksen myötä maakaapelointiaste lähti nousuun Suomessa. Maakaapeliverkon pidentyessä verkkoyhtiöt tarvitsevat väistämättä yhä enemmän ...
  • Akkuteknologioiden kartoitus pienen kokoluokan siirrettävän konttilämpölaitoksen varavoiman lähteenä 

   Huttunen, Eetu (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia akkuteknologioita vaihtoehtoisena diesel-generaattorin korvaajana Ferroplan Oy:n pienessä siirrettävässä konttilämpölaitoksessa. Tutkimukseen valittiin muutamia tällä hetkellä ...
  • Aurinkosähköinvertteri sähkönjakeluverkon loistehon hallinnassa ja jännitteensäädössä 

   Rannanmaa, Joona (2019)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aurinkosähköinvertterin käyttöä sähkönjakeluverkon loistehon hallinnassa ja jännitteensäädössä. Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisia inverttereiden ohjauskeinoja, sekä erilaisia ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän mallintaminen Excel-pohjaisella laskentaohjelmalla 

   Mikkelä, Teemu (2018)
   Uusiutuvan energiamuotojen rooli on kasvanut tällä vuosituhannella. Tähän on kannustanut muun muassa tiukentuneet päästötavoitteet, kestävän kehityksen takaaminen sekä ilmastomuutoksen hidastaminen. Uusiutuva energia antaa ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän optimointi kulutusprofiilin mukaan 

   Dinh, Sang (2019)
   Kandidaatintyössä arvioitiin verkosta ostettavan sähkön minimoimiseen optimoidun aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta, sekä analysoitiin kulutusprofiilin muodon merkitystä aurinkosähköjärjestelmän suunta- ja kallistuskulmiin. ...
  • Aurinkosähkökäyttöinen induktiotaso ruoanlaitossa 

   Simpanen, Sakari (2019)
   Saharan eteläpuolisessa Afrikassa energia tuotetaan pääasiassa biopolttoaineilla, kuten puulla ja lannalla. Biopolttoaineiden käyttämisen ongelmia ovat muun muassa pienhiukkaspäästöt, terveysongelmat sekä polttoaineen ...
  • Aurinkosähkön energianvarastointimenetelmät 

   Martikainen, Valto (2020)
   Aurinkosähkön pientuottaja tarvitsee akkuteknologiaa tuotetun energian varastoimiseen. Tämän työn tavoitteena on tuoda ilmi, millaisia eri energianvarastointimenetelmiä markkinoilta löytyy ja miten paljon nämä vähentävät ...
  • Aurinkovoimalla toimivan järven alusveden hapetuspumppauslautan toteutus ja tuloksia 

   Oilinki, Eino (2019)
   Aurinkovoimalla toimivan järven alusveden hapetuspumppauslautan alustavia suunnitelmia on tehty jo vuonna 2015 professori Juha Pyrhösen ideoihin pohjautuen. Hapetuspumppauslautta saatiin toteutettua vuosien 2017 ja 2018 ...
  • Avoimien kodinohjausjärjestelmien katsaus 2016 

   Rämänen, Artturi; Ikonen, Joonas (2018)
   Kodinohjaus on esimerkiksi kodin valojen, lämmityksen ja multimedian ohjaamista asukkaan käskyjen mukaan. Sitä voi hyödyntää kasvattamaan asumismukavuutta, ja vähentämään kodin energiankulutusta. Avoin laitteisto tarkoittaa, ...
  • Batteries for electrical vehicles 

   Oksman, Joel (2020)
   The objective to reduce emissions in vehicles has got a lot of attention, as the amount of transport emissions have increased in the last few years. This bachelor thesis focuses on the analysis of the today’s reality and ...
  • Bifacial aurinkopaneeli 

   Oikkonen, Aleksi (2020)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää bifacial aurinkopaneelien ominaisuudet, tutkia niiden toimintaa Suomen olosuhteissa ja löytää asiakkaan tarpeisiin oikeanlainen bifacial aurinkopaneeli. Työssä verrataan bifacial ...
  • Electrical equivalent circuits for biosignal measurements 

   Immonen, Antti (2018)
   Biosignal measurements are widely employed in several fields of study, including biomedical and wearable industries. The signals measured are generally of low amplitude and consequently call for careful design of the ...
  • EMC sähkölaitteiston suunnittelussa 

   Palander, Jami (2018)
   Tämä kandidaatintyö käsittelee sähkölaitteiston suunnittelua sähkömagneettisen yhteensopivuuden eli EMC:n (Electromagnetic compatibility) näkökulmasta. Työn tavoitteena on selvittää sähkömagneettisen yhteensopivuuden ...
  • Energiamurroksen vaikutus omakotitalon sähkökeskussuunnitteluun 

   Leskinen, Henri (2018)
   Sähkömarkkinoiden muuttuessa energiamurroksessa muuttuu myös kuluttajien käyttäytyminen ja rooli markkinoilla. Tässä kandidaatintyössä tutkittiin kirjallisuustutkimuksena sähkömarkkinoiden muutoksen vaikutuksia omakotitalojen ...
  • Energiayhteisöt ja niiden kansainvälinen kehitys 

   Partanen, Julia (2020)
   Energiayhteisöt ovat maailmanlaajuisessa energiamurroksessa vaikuttavia ryhmiä, jotka jakavat yhteisön kesken hallittua energiantuotantoa toistensa kanssa. Energiayhteisöt luovat asiakkaille uusia mahdollisuuksia osallistua ...
  • ESD-suojaus LUT:n sähkölaboratorioissa : tilannekatsaus 

   Hakkila, Jussi (2018)
   Tässä kandidaatintyössä tehtiin tilannekatsaus ESD-suojauksesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkölaboratorioissa. Tilannekatsauksella saadaan kartoitettua sähkölaboratorioiden nykytila, sekä kehityskohteita ...
  • Esiselvitys mobiililaitteen FM-radiolähettimen suunnitteluun 

   Hiltunen, Henry (2018)
   Yli kymmenen vuotta vanhojen autojen vakiomalliset FM-radiovastaanottimet eivät mahdollista musiikin kuuntelua suoraan mobiililaitteista, sillä niissä ei ole sopivia audioliitäntöjä. Työn tavoitteena oli selvittää, onko ...
  • Esitystekniikassa käytetyn valo-ohjauksen nykytila 

   Borovskii, Sergei (2019)
   Valoa käytetään tehokeinona erilaisissa esityksissä ja teknologian kehittyessä valolla voidaan korvata jopa kokonaan perinteisiä lavasteita. Esityksen valosuunnittelu ja -toteutus vaatii monipuolista teknistä osaamista, ...
  • Integroidut sähköhydrauliset toimilaitteet työkoneissa 

   Siivonen, Janne (2019)
   Hydrauliikka on yksi tärkeimmistä teollisuuden, maatalouden ja kuljetuksen voimansiirtotekniikoista ja sen markkinat ovat erittäin monipuoliset. Perinteisessä hydrauliikkajärjestelmässä työkoneeseen on asennettu erikseen ...
  • IO-link anturointi sahateollisuudessa 

   Ainali, Jouni (2019)
   IO-link on standardi, jolla määritetään kenttäväylätyypistä ja anturivalmistajasta riippumattomasti antureiden ja kenttäväylän välinen kommunikointitapa. Sahateollisuuden automaatiojärjestelmät käyttävät erilaisia antureita ...