Selaus koulutusohjelman mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyötSchool of Engineering Science, Tuotantotalous

  • Alustatalouden kehitys ja sen vaikutukset yritysten liiketoimintaan ja kuluttajiin 

   Vanne, Kaius (2019)
   Kiihtyvä digitalisaatio pakottaa yrityksiä muovaamaan omaa liiketoimintaansa parantaakseen palveluastetta sekä haalimaan uudenlaisia kilpailuetuja. Alustojen avulla yritykset pystyvät kustannustehokkaammin, nopeammin sekä ...
  • Antibakteerisen Active 2.0 laatan markkinointisuunnitelma case Reatek Oy 

   Rautio, Noora (2019)
   Kandidaatintyössä on tehty markkinointisuunnitelma antibakteeriselle Active 2.0 laatalle. Työ on tehty lappeenrantalaiselle laatta- ja sisustusmyymälä Reatek Oy:lle. Active 2.0 on hopealla saostettu titaanidioksidipinnoite, ...
  • Arvonluonti yritysekosysteemeissä ja ekosysteemien kaupallistaminen SaaS-ohjelmistotuotannon alalla 

   Kotola, Aleksi (2020)
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan yritysekosysteemejä, niiden rakennetta, ekosysteemien arvonluontia ja ekosysteemien kaupallistamista SaaSohjelmistotuotannon alalla. Työn tavoitteena on selvittää miten yritysekosysteemit ...
  • Asiakaskannattavuuslaskelma-käsitteen vertailua 

   Vartiainen, Teppo (2020)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia, miten asiakaskannattavuuslaskelma tarkoittavaa englanninkielistä käsitettä ”customer profitability calculation” käytetään kirjallisuudessa. Ensin työssä esitetään ...
  • Automaation eri asteet sekä käyttöönoton onnistumisen avaintekijät ohjelmistorobotiikassa 

   Haapalainen, Juho (2018)
   Tässä kandidaatintyössä perehdytään ajankohtaiseen, tietotyön prosessien automatisointiin tarkoitettuun teknologiaan, ohjelmistorobotiikkaan. Työn tavoitteena on selvittää ja kartoittaa mihin eri tasoihin ohjelmistorobotiikka ...
  • Avoimen datan hyödyntäminen SaaS-liiketoiminnassa 

   Heikkinen, Anni; Hietala, Joona (2018)
   Tämä työ on kirjallisuuskatsaus avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksiin SaaS- palveluntarjoajien näkökulmasta. Työssä käsitellään erityisesti avoimen datan arvoa, kaupallistamista, hinnoittelumahdollisuuksia sekä ...
  • Avoimen innovaation hyödyntäminen kestävässä liiketoiminnassa ja sen kasvussa 

   Saari, Vilma (2018)
   Kandidaatintyön tavoitteena on tutkia avoimen innovaation hyödyntämistä kestävässä liiketoiminnassa sekä selvittää voiko avoimen innovaation avulla saavuttaa kestävälle yritykselle kasvua. Avoin innovaatio on hyödyllinen ...
  • Avoin data kuluttajamarkkinoiden hinnoittelussa 

   Mikkonen, Sampo (2018)
   Data-analytiikka on laitteiden ja ohjelmistojen tehojen kasvamisen myötä noussut yhdeksi merkittävimmistä kilpailutekijöistä nykyajan markkinoilla. Monien yritysten kuitenkin tuskastellessa sen monimutkaisuutta ja hintaa, ...
  • Big Dataan pohjautuvat liiketoimintamallit teollisessa internetissä 

   Majaniemi, Markus (2019)
   Teollinen internet ja Big Data muuttavat teollisuuden toimintatapoja ja tarjoavat yrityksille useita mahdollisuuksia toiminnan tehostamiselle ja liiketoimintamallien kehittämiselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ...
  • Big datan hyödyntäminen liiketoimintamallin luonnissa B2B-liiketoiminnassa 

   Piiparinen, Joni (2019)
   Big datan hyödyntäminen liiketoimintamallien luonnissa on yrityksille varteenotettava kilpailuedun lähde B2B-liiketoiminnassa. Tässä kandidaatintyössä pyritään selvittämään kuinka big dataa on hyödynnetty liiketoimintamallien ...
  • Big datan hyödyntäminen markkinoinnissa B2C-verkkokaupoissa 

   Vainio, Valtteri (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan miten B2C-verkkokaupat voivat hyödyntää big dataa markkinoinnissa. Työssä verkkokaupat jaetaan kahteen ryhmään: alustatalouden verkkokauppoihin ja perinteisiin verkkokauppoihin. Big ...
  • Big datan hyödyntämismahdollisuudet tuotekehityksessä 

   Vierula, Oskar; Wilander, Henri (2018)
   Big datalla tarkoitetaan useista eri lähteistä tulevaa ja nopeasti lisääntyvää dataa, jonka prosessointi on sen määrän ja monimutkaisuuden vuoksi todella haastavaa nykyaikaisilla tiedonhallintamenetelmillä. Tässä ...
  • Business Intelligence pilvipalveluna PK-yrityksissä 

   Peltola, Eero (2020)
   Liiketoimintatiedon hallinnalla eli Business Intelligencellä tarkoitetaan systemaattista liiketoiminnan tietojen hankintaa, raportointia, analysointia sekä visualisointia. Se helpottaa yritysten johtamista sekä antaa ...
  • Data warehousing as a cornerstone for successful business intelligence 

   Jolkkonen, Johannes (2019)
   Combining a literature review with action research, the objective of this thesis is to study the factors that play the biggest role in determining the success of a business intelligence implementation in a small enterprise. ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen budjetoinnissa 

   Huuskonen, Miika (2018)
   Budjetoinnin ja data-analytiikan yhdistäminen on organisaatioille potentiaalinen kilpailuedun lähde ja sen vuoksi työssä pyritään selvittämään, miten data-analytiikkaa on hyödynnetty budjetoinnissa. Työssä käsitellään ensin ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen yrityksen taloushallinnossa 

   Mäkinen, Jeremias (2019)
   Työn tarkoituksena on tarkastella data-analytiikkaa ja siihen liittyvää käsitteistöä sekä yrityksen taloushallintoa ja näiden kytkeytymistä toisiinsa. Pääasiallinen tavoite on selvittää millä taloushallinnon alueilla ...
  • Data-analytiikka rahanpesun estämisessä 

   Hassinen, Aaro (2019)
   Data-analytiikan käyttö yleistyy yrityksissä ja sen avulla pyritään saamaan kilpailuetua. Työn tavoitteena on selvittää, miten finanssialan organisaatio pystyy hyödyntämään data-analytiikkaa ja erityisesti, miten finanssialan ...
  • Data-analytiikka strategisessa päätöksenteossa 

   Böhm, Lauri (2020)
   Strateginen päätöksenteko on saanut osansa datavetoiseen aikakauteen siirtymisen tuomista muutoksista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää data-analytiikan luomia muutoksia strategiseen päätöksentekoon. Erityisesti työssä ...
  • DFMA:n hyödyntäminen uuden tuotteen kehittämisessä : case autoteollisuus 

   Vilenius, Jere (2019)
   Tässä kandidaatintyössä selvitetään DFMA:n hyödyntämistä uuden tuotteen kehittämisessä autoteollisuuden osalta. Työn tavoitteena on tunnistaa, miten DFMA:ta voidaan tehokkaasti hyödyntää tuotekehitysprosessissa, ja mitä ...
  • Digitaalisen kaksosen hyödyntäminen tuoteprosessissa 

   Jalovaara, Toni (2019)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kirjallisuuteen perehtyen, mikä on digitaalinen kaksonen, ja kuinka sitä hyödynnetään osana tuoteprosessia. Työssä esitetään, kuinka digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää liiketoiminnassa, ...