Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "2030"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Bioenergiainvestoinnit 2030 

   Kohonen, Kaarle Juho Ilmari (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan Suomessa toteutuvia bioenergiainvestointeja vuoteen 2030 mennessä yleisellä tasolla. Työn tavoitteena on selvittää poliittisen päätöksenteon taustavaikutusta toteutuviin investointeihin ...
  • Primäärienergian ja sähkön hankinta Suomessa 2030 

   Gylén, Johannes (2018)
   Työn tavoitteena on arvioida primäärienergian ja sähkön hankintaa Suomessa 2030. Lisäksi työssä selvitetään Suomen energiastrategiaan vaikuttavat ilmasto- ja energiatavoitteet ja arvioidaan niiden vaikutuksia energian ja ...
  • Uusiutuvan energian investoinnit Suomessa 2030 

   Kallio, Tino (2018)
   Tässä kandidaatintyössä perehdytään uusiutuvan energian tulevaisuuden investointeihin. Työn tavoitteena on saada lukijalle käsitys Suomessa tehtävistä uusiutuvaan energiantuotantoon liittyvistä investoinneista, ja niihin ...