Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "C_DFMA"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Tuotantofilosofiat 

      Tiilikka, Vesa (2010)
      Työssä esitellään käytetyimpiä tuotantofilosofioita. Tuotantofilosofia on hyvin laaja käsite ja sen vuoksi myös jotkin esiteltävistä menetelmistä ovat hyvin kaukana toisistaan. Työ koostuu teoriaosiosta, jossa on esitelty ...