Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "ICDE, International Common cause failure Data Exchange"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Yhteisvikaparametrien määritys 

      Rintala, Ville (2009)
      Tässä kandidaatintyössä selvitetään yhteisvikaparametrien määritysprosessia todennäköisyysperustaista riskianalyysia varten Teollisuuden Voiman Olkiluodossa käytössä olevien Olkiluoto-1 ja Olkiluoto-2 ydinvoimalaitosyksiköiden ...