Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "MOOC"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Verkko-opiskelun hyvien käytänteiden kirjallisuuskatsaus 

      Vanhanen, Anu (2017)
      Tässä kandidaatintyössä perehdytään verkko-opiskeluun ja verkkokurssien hyviin ominaisuuksiin. Työn tavoitteena on löytää hyviksi koettuja verkko-opiskelun ratkaisuja. Työhön pyritään kokoamaan ne elementit, ...