Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Monte Carlo"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • HTR-PROTEUS-reaktorin mallintaminen 

   Hyvärinen, Juha-Pekka (2012)
   Maailmassa on tarve entistä turvallisemmille ja taloudellisemmille ydinreaktoreille. Neljännen sukupolven reaktorikonseptit ovat aiempia turvallisempia ja luotettavampia, niissä on tehokkaampi polttoaineresurssien käyttö ...
  • RBMK-koereaktorin mallintaminen 

   Eloranta, Kari (2013)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia jäähdytteen poistamisen vaikutusta RBMK-koereaktorin kasvukertoimeen ja erityisesti sitä, kuinka hyvin Monte Carlo -menetelmää käyttävä Serpent-laskentakoodi pystyy mallintamaan ...