Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Multicultural corporation"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Yrityskulttuurin rooli monikulttuurisessa yrityksessä 

      Virtaneva, Minna (2016)
      Kandidaatintutkielma käsittelee yrityskulttuurin roolia monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Ilmiötä tutkitaan olemassa olevan teorian sekä empiirisen aineiston kautta. Empiriassa tutkimuskohteena toimii suomalainen ...