Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Naisyrittäjyys"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Naisyrittäjien verkostot ja yrityksen elinkaari 

      Tersa, Maria (2011)
      Tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka naisyrittäjien verkostot muuttuvat ja kehittyvät yrityksen elinkaaren aikana. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa otos koostui kolmesta samalla ...