Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Nanofiltration"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Metalli-ionin ja hapon erotus toisistaan kalvosuodatuksella 

      Kotilainen, Oula (2016)
      Työn tarkoituksena oli kuparin ja hapon erottaminen toisistaan malliaineliuoksesta membraanitekniikalla. Kaivannaisteollisuudessa happoja käytetään metalleiden liuottamiseen. Lisäksi happamia jätevesiä syntyy sulfidikaivoksissa, ...