Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "QFD"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Quality Function Deployment asiakaslähtöisen tuotekehityksen menetelmänä 

   Hämäläinen, Olli; Jalarvo, Essi (2008)
   Quality Function Deployment eli QFD on menetelmä, jonka avulla asiakkaiden tarpeet huomioidaan systemaattisesti koko tuotekehitysprosessissa. Tuotekehitys on yleensä se osa yrityksen toimintaa, missä asiakaslähtöisyys ...
  • Tuotantofilosofiat 

   Tiilikka, Vesa (2010)
   Työssä esitellään käytetyimpiä tuotantofilosofioita. Tuotantofilosofia on hyvin laaja käsite ja sen vuoksi myös jotkin esiteltävistä menetelmistä ovat hyvin kaukana toisistaan. Työ koostuu teoriaosiosta, jossa on esitelty ...