Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Qt"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Applying Qt to programming courses 

      Herala, Antti (2013)
      Työn tavoitteena on sovittaa Qt opetussuunnitelmaan. Työ sisältää Qt:n lyhyen historian sekä katsauksen sen nykytilaan. Nykytilakatsaus sisältää kolme näkökulmaa: miten ja missä Qt:ta voidaan ...