Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "T&K"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Idea- ja innovaatioporfolion hallinta 

   Maunula, Melina; Raiko, Antti (2010)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan idea- ja innovaatioportfolion hallintaa, portfoliojohtamista sekä näihin soveltuvia erilaisia menetelmiä yrityksen näkökulmasta. Tavoitteena on luoda yleiskatsaus yleisimpiin käytettyihin ...
  • T&K-portfolion johtamisen menetelmät 

   Koskinen, Hannu; Kauppila, Jussi (2011)
   Teknologisen edistyksellisyyden merkitys tuotteiden myynnille ja yrityksen menestykselle on viime vuosikymmenten kuluessa kasvanut huomattavasti. Tämän johdosta on myös mielenkiinto tutkimus- ja kehitystoimintaa (T&K-toimintaa) ...
  • Tuotekehityksen kansainvälistyminen 

   Nurro, Lauri; Ranta, Tero (2011)
   Työn tavoitteena on etsiä syitä tuotekehityksen kansainvälistymiseen ja selvittää sen seurauksia. Myös ilmiön kansainvälisyyden nykyistä astetta kartoitetaan. Tuloksia verrataan sekä tuotekehityksen että yritysten ...
  • Tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus yrityksen markkina-arvoon ja kannattavuuteen Suomen osakemarkkinoilla 

   Jaatinen, Lauri (2018)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen ja markkina-arvoon. Aineisto koostuu Suomen pörssiyhtiöistä vuosien 2006-2016 välillä. Tutkimusmenetelmänä ...
  • Yrityskaupan vaikutus tutkimus- ja kehitysmenoihin korkean teknologian toimialalla Euroopassa 

   Koli, Mikael (2018)
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tutkimus- ja kehitysmenot kehittyvät yrityskaupan jälkeen korkean teknologian alalla. Tutkimuksessa on mukana 70 eurooppalaista yritystä, jotka ovat olleet yrityskaupan ...