Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "WACC"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Konstruktiivinen tutkimus kaukolämmön hinnoittelusta 

      Ruppa, Heidi (2018)
      Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kaukolämmön hinnoittelua voitaisiin muuttaa kilpailukykyisemmäksi case -yrityksessä X. Tärkeimpänä hinnoitteluun vaikuttavana tekijänä tutkittiin pääoman tuottovaatimusta. ...