Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "Waste analysis"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Keskipakoispumpun loppukokoonpanon hukka-analyysi 

      Kiili, Heikki (2014)
      Tässä kandidaatintyössä perehdyttiin kirjallisuusselvityksenä Lean-ajattelutapaan ja valmisteltiin käytännön tutkimuksen tukemana prosessikuvaus ja hukka-analyysi keskipakoispumpun loppukokoonpanoprosessista.