Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "aaltovoima"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Aaltoenergia 

   Lindgren, Jori (2014)
   Työssä tutustutaan aaltoenergian nykytilaan maailmalla. Tarkoituksena on selvittää mitä aaltoenergia on ja miten sitä voidaan hyödyntää. Lähtökohtana on, ettei lukija ole perehtynyt aaltoenergiaan millään tavoin. Työssä ...
  • Aaltoenergian hyödyntämismenetelmät 

   Tuomisto, Oona (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli vertailla erilaisia aaltoenergian hyödyntämismenetelmiä, sekä niiden tämän hetkistä tilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työssä tutustutaan paremmin aaltoenergiaa hyödyntäviin ...
  • Aaltovoimalaitoksien tekninen kehittyminen 

   Puikkonen, Markus (2017)
   Veden aaltoja sähköntuotannossa hyödyntävä aaltovoima on nouseva uusiutuvan energian muoto. Jatkuvasti aaltoileviin meriin sitoutunutta energiaa ei ole ennen 2000-lukua juurikaan hyödynnetty. Aaltojen energia on peräisin ...
  • Tarvittava konstruktio riittävän energian tuottamiseen keskimääräisessä Itämeren aallokossa 

   Wallius, Miika (2019)
   Tässä kandidaatintyössä perehdytään aaltoenergiaa ja virtausenergiaa hyödyntäviin energianmuuntojärjestelmiin tarkoituksena löytää niistä sopivin ratkaisu tarkasteltavaa konstruktiota varten. Käsiteltyjä järjestelmiä ovat ...
  • Uusiutuvan energian tuotantomenetelmät tulevaisuudessa 

   Vahtera, Pekka (2016)
   Kandidaatintyön tavoitteena on käydä läpi uusiutuvan energian eri tuotantomenetelmien tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Tarkastelussa ovat tuotantomäärät sekä tuotannon lisäyksen kehitys. Tuotantomenetelmät on jaettu ...