Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "calcination"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Kalsinointinopeuden määritys benchscale-testilaitteistolla 

      Partanen, Venla (2013)
      Tässä työssä vertailtiin kolmen kalkkilaadun kalsinoitumisnopeutta ja kalsinoinnin aikana vapautuvan hiilidioksidin määrän vaihteluja. Työn kirjallisuusosa käsittelee kalsiumkarbonaatin ominaisuuksia ja käyttökohteita ...