Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "calculation of circulation"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Vesihöyrypiirin kiertolaskenta kuplapetikattilassa 

      Hakkarainen, Timo (2013)
      Työssä selvitetään kiertolaskennan periaatteita kuplapetikattilassa, esitetään lyhyesti kattilan toimintaperiaate ja paneudutaan alan laskentaohjelmistoihin. Luonnonkierto kattilan vesihöyrypiirissä on seurausta hydrostaattisesta ...