Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "customers as assets"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Asiakas johdon laskentatoimen menetelmissä 

      Meuronen, Juha-Matti; Vartiainen, Olli-Pekka (2009)
      Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan erilaisia johdon laskentatoimessa käytettyjä menetelmiä, jotka liittyvät asiakkaisiin. Työ on teoriapainotteinen ja se perustuu pitkälti aiheesta kirjoitettuihin artikkeleihin, mutta ...