Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "e-palvelu"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • Internet-palvelun tuotekehitys musiikkialalla 

      Virtanen, Timo (2010)
      Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka internet-palvelu kehitetään. Palveluiden kehitysprosessia tutkitaan erityisesti palveluiden kehityksen prosessisyklimallin mukaan ja empiirisessä osiossa sovelletaan teoriaosiossa ...