Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "e-portfolio tool"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

    • E-portfoliojärjestelmien vertailu rajapintojen näkökulmasta 

      Nokelainen, Ilkka (2011)
      Työssä tutustutaan erilaisiin e-portfoliojärjestelmiin, niiden ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä vertaillaan valittuja e-portfoliojärjestelmiä keskenään yhteensopivuuden ja -toimivuuden näkökulmasta yliopistomaailmassa. ...