Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "jakeluverkko"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Loistehon hallinta sähkönjakeluverkossa 

   Kalenius, Jani (2019)
   Sähköverkkoyhtiöt ovat investoineet viime vuosina voimakkaasti sähköverkkoon. Tähän on vaikuttanut Sähkömarkkinalain muutos vuonna 2013, jonka myötä kiristyviin sähkön toimitusvarmuuskriteereihin on pyritty vastamaan ...
  • Ylileveät johtokadut 20 kV ilmajohtoverkoissa 

   Liukkonen, Casper (2018)
   Tässä haastattelututkimuksena toteutetussa kandidaatintyössä tutkittiin ylileveiden johtokatujen käyttöä keskijänniteverkon toimitusvarmuutta parantavana menetelmänä. Tutkimuksessa haastateltiin kahta verkkoyhtiötä: PKS ...