Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "kaasuturbiini"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • 3 kW:n mikrokaasuturbiinin periaatesuunnittelu 

   Koponen, Timo (2014)
   Tässä työssä esitellään ensiksi yleisesti kaasuturbiini, sen toimintaperiaate ja sovelluskohteet. Lisäksi kaasuturbiinin yleinen suunnittelu käydään läpi mitoituksen kannalta. Mikrokaasuturbiini on kaasuturbiini pienemmässä ...
  • 6 kW:n mikrokaasuturbiinin testilaitteen parantaminen 

   Nuutinen, Toni (2017)
   Tässä kandidaatintyössä tutustutaan ensin yleisesti kaasuturbiineihin, tutustutaan niiden termodynamiikkaan, teoriaan ja niiden toimintaan. Työssä tutkitaan erilaisia polttoainevaihtoehtoja ja mietitään tapoja parantaa ...
  • Kaasuturbiinien ja moottorivoimaloiden rooli energiamurroksessa 

   Heikkilä, Aleksi (2018)
   Tässä kandidaatintyössä tutustutaan energiamurroksen käsitteeseen ja tarkastellaan vaikuttimia, energiamurroksen toteutusta maailmalla ja mikä on kaasuturbiinien ja polttomoottorivoimaloiden rooli energiamurroksessa. Työtä ...
  • Lämmöntalteenottokattilan lämpötekninen mitoitus 

   Neuvonen, Janne (2011)
   Kandidaatintyön tavoitteena oli laatia mitoitussovellus KPA Unicon Oy:lle, jolla voidaan arvioida lämmöntalteenottokattilasta saatavaa tehoa sekä tarvittavaa lämmönsiirtopinta-alaa. Mitoitussovellus laadittiin yksipaineisen ...
  • Mikro ORC-voimalan potentiaaliset sovelluskohteet 

   Rissanen, Ville-Matti (2014)
   Tavoitteet energiatehokkuuden parantamisesta ja energiantuotannon ympäristövaikutusten vähentämisestä ovat nostaneet kiinnostusta hajautettua energiantuotantoa kohtaan. Pienissä kokoluokissa ei kuitenkaan sähköntuottaminen ...
  • Pienet kaasuturbiinit hajautetussa energiantuotannossa 

   Karjalainen, Juhani (2019)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää pienten kaasuturbiinien rooli hajautetussa energiantuotannossa. Kaikki työssä käytetty aineisto on avoimesti saatavilla. Aluksi työssä käydään lyhyesti läpi hajautettu ...
  • Sähköntuotantoon osallistuvien pienen kokoluokan kaasuturbiinien säätö 

   Salminen, Taina (2017)
   Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustyö pienen kokoluokan kaasuturbiinien säädöstä. Työ käsittelee kaasuturbiineja teholuokassa 250 kW-1 MW sekä yksi että moniakselisilla kytkennöillä. Työn tavoitteena on selvittää lukijalle ...